Do pobrania

                             

Jak uzyskać dostęp do aplikacji iPrzedszkole

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej

                                                                                                

Inne dokumenty do pobrania:

Ankieta informacyjna dla rodziców
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w okresie trwania zajęć opiekuńczych
Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka przez okres jego pobytu w przedszkolu
Deklaracja
Opis zakresu ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2020\2021    
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Oświata Wiener