OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

                             

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy regulować 

    do 15-go każdego miesiąca.

1.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi:
   -7,50 zł stawka żywieniowa dzienna za 3 posiłki;
   -opłata za korzystanie z przedszkola zgodnie ze złożoną deklaracją.

W systemie iPrzedszkole każdemu dziecku został  przypisany indywidualny numer konta bankowego na który należy dokonywać opłat.

Opłat można dokonywać za pomocą:
-płatności elektronicznej;
-przelewu bankowego;
-bezpośrednio u intendentki Pani Aleksandry Jarosińskiej.

2.Składka na ubezpieczenie dziecka  od NW na rok szkolny 2019/2020
     39 zł-
rozszerzony zakres z sumą ubezpieczenia 18 000 zł płatna jednorazowo
    do 25 września 2019 r.

Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. została wybrana przez
Radę Rodziców.