Aktualności

     

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                      
                                                       MARZEC

Tematy Kompleksowe
1. Mali odkrywcy- projekt mleko.
2. Tajemnice świata- projekt mleko.
3. Nadchodzi wiosna.
4. Wiosna tuż-tuż.
5. Święta, święta biją dzwony.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
rozwijanie wiedzy ogólnej;
czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
poznanie rodzajów mleka;
rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
doskonalenie orientacji przestrzennej;
ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
rozwijanie słuchu muzycznego;
ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
ćwiczenie zgodnej współpracy;
nazywanie produktów mlecznych
tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy
i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych;
przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
doskonalenie umiejętności matematycznych;
utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;
odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
poznanie etapów przygotowania masła;
doskonalenie sprawności motorycznych;
odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów;
dostrzeganie zmian w przyrodzie;
rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
nabywanie empatii w stosunku do zwierząt
poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
określenie liczby w zbiorze;
przyporządkowanie jeden do jednego;
rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin)
wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;
stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;
kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą
doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
kształtowanie rozumienia ze słuchu;
tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
poznanie cyklu rozwojowego motyla;
poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
nazywanie elementów stołu wielkanocnego
uwrażliwianie na tradycję;
kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;


    

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                      
                         Luty
 

Tematy Kompleksowe
1. Siły przyrody
2. Cztery żywioły
3. Wielka wyprawa
4. Nasze podróże

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka;
rozumienie pojęcia czyste powietrze;
wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich;
poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawieruchawicherzefirek;
rozumienie pojęć przyrodniczych;
ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz;
odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;
doskonalenie spostrzegawczości;
kształtowanie poszanowania dla środowiska;
rozwijanie doświadczeń sensorycznych;
aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;
wdrażanie do przestrzegania reguł;
poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody;
ćwiczenie rozróżniania kolorów;
nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;
rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
rozwijanie zainteresowań badawczych;
wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego;
doskonalenie kompetencji językowych;
kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;
umiejętność postępowania w styczności z ogniem;
nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;
ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;
zapoznanie z instrumentem muzycznym – harfą;
dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury;
budzenie wrażliwości muzycznej;
zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim;
rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych;
ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;
rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;
kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji;
wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności;
rozwijanie umiejętności językowych;
ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
nabieranie odwagi w kontaktach językowych z ludźmi odmiennej narodowości;
nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;
doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw;
próba rozumienia zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych;
ozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem;
rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;
zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;
rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;
czerpanie satysfakcji z zabaw plastycznotechnicznych;
poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;
nabywanie odwagi;
budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
doskonalenie umiejętności językowych;
wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;
ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów;
kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów;
dostrzeganie zmian charakteru muzyki;
dostosowanie ruchów tanecznych do tempa;
wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu;
pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej;
rozwój umiejętności manualnych;
doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.Piosenka: 
Zaczarowany ołówek
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Zaczarowany ołówek mam,
wszystkie rysunki
rysuję sam:

domek z kominem,
kotka naszego,

dziś narysować 
chcę coś trudnego.

Cztery żywioły

rysuje wam
na ogień i wodę
pomysł już mam

Ziemia jest także

prawie gotowa,
a co z powietrzem?
Och, pusta głowa...

        


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                      
                                                      STYCZEŃ
   

Tematy Kompleksowe
1. Zabawa w karnawale.
2. Zimowe zabawy.
3. Młodsi i starsi.
4. Dbamy o zdrowie


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
budowanie krótkich wypowiedzi na temat  sytuacji przedstawionej na ilustracji
poznanie zwyczajów karnawałowych;
rozumienie pojęcia rodzina;
nazywanie członków rodziny;
zacieśnianie więzi rodzinnych;
rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
rozwijanie spostrzegawczości;
zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;
eksperymentowanie z dźwiękiem;
rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
doskonalenie sprawności manualnych;
kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
ćwiczenie umiejętności na sylaby;
wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami dużymały;
umiejętność odróżniania pary od jednostki;
taniec cwałem bocznym po kole;
kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;

rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
poznanie własnych możliwości ruchowych;
doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
tworzenie przestrzennych kompozycji;
stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;
 
 

„Kocham Babcię, kocham Dziadka”
 Kocham Babcię, kocham Dziadka,
Bo kochanych Dziadków mam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka-
Na bębenku dla nich gram!
 
Bam, bam, bam,
Ram, tam, tam!
Na bębenku, na bębenku:
Ram, tam, tam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Ram, tam, tam!
 
Kocham Babcię, kocham Dziadka,
Wiec buziaka szybko dam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka-
Na trójkątach sobie gram!
 
Dzyń, dzyń dzyń,
Bim,bam, bam!
Na trójkącie, na trójkącie:
Dzyń, dzyń, dzyń,
Bim, bam, bam!
 
Kocham Babcię, kocham Dziadka,
To powtarzam wszytkim wam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka-
Na kołatce dla nich gram!
 
Klap, klap, klap,
Pat,pat,pat!
Na kołatce na kołatce:
Klap,klap, klap
Pat, pat, pam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Pat,pat,pam!
 

          

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                                
                                                        GRUDZIEŃ

Tematy Kompleksowe
1. Coraz zimnej
2. Sport to zdrowie
3. Świąteczne przygotowania
4. Wesołych świąt!
5. Płynie czas

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
uwrażliwienie na potrzeby zwierząt zimą
nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;
poznanie pojęć zamrażanie roztapianie;
zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
zgodne współdziałanie w zabawie;
wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
nabywanie umiejętności składania życzeń;
usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
nazywanie emocji;
przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
przeliczanie w dostępnym zakresie;
składanie obrazka z części;
poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;
odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia;
poznanie tradycji witania Nowego Roku; 
nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
dostrzeganie różnic w porach roku;
rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 7, 8, 9.

   PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ


                          LISTOPAD


Tematy
 kompleksowe:
1.Nasza mała ojczyzna
2.Mój dom-Polska
3.Nadchodzi zima
4.Moje hobby

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
Budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
Uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
Kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
Uwrażliwianie na piękno wsi ;
Rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
Kształtowanie pojęcia numer domu;
Uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
Przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
Uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
Poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
Rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
Kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
Zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
Kształtowanie postaw patriotycznych;
Budzenie dumy z przynależności narodowej;
Zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
Kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
Rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
Przeliczanie symboli narodowych;
Rozpoznawanie symboli narodowych;
Rozbudzanie postaw patriotycznych;
Wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
Uwrażliwianie na folklor;
Nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
Wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
Umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
Rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami
Poznanie oznak zimy;
Umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
Dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 5,6,7

Piosenki:

,,Bałwanek"

Ulepiła Hanka małego bałwanka,
małego bałwanka - raz, dwa, trzy,
Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła,
wesoło tańczyła - raz, dwa, trzy

Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy,
nosek marchewkowy - raz, dwa, trzy.
I dwa oczka czarne, a na głowie garnek,
a na głowie garnek - raz, dwa, trzy.

Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło,
śnieżek roztopiło - raz, dwa, trzy.
Więc się smuci Hanka że nie ma bałwanka,
że nie ma bałwanka - raz, dwa, trzy

Ulepiła Hanka nowego bałwanka,
nowego bałwanka - raz, dwa, trzy
Bardzo się cieszyła - wesoło tańczyła,
wesoło tańczyła - raz, dwa, trzy
 

Witamy serdecznie was kochane „ Krasnoludki” i Waszych rodziców.                             
Przygotowałyśmy dla Was zabawy.

"Krasnoludki-Ekoludki"- 26.10.2020r.

 

"Zabawa w teatr" -27.10.2020r.

 

"Nowe życie makulatury"-28.10.2020r.

 

"Skarby z podwórka"-29.10.2020r.

 

 

   PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ


                        PAŹDZIERNIK

Tematy Kompleksowe
1. Idzie jesień przez świat
2. Jesienna przyroda
3. Koszyk Pani Jesieni
4. Skarby jesieni
5. Ulubione zajęcia

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
Wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
Nabieranie sprawności motoryki małej;
Rozumienie pojęć małyduży;
Wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
Wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
Kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
Czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, 
wyższy/ niższy, wysoko / nisko;
Uczenia się na pamięć
Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
Utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
Poznanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
Wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
Poznanie znaczenia słowa ekologia
Rozwijanie wyobraźni podczas zabaw parateatralnych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 3, 4, 6.


Piosenki:

Strachy Agaty 
Za tym drzewem widać oczy                                                             
Ktoś tam chyba schował się?
Boję się czy nie wyskoczy
straszny  wilk który mnie zje!

Nie bój, nie bój się Agato
bo to Pani Jesień jest.
Czeka, aż odejdzie lato
by do parku wreszcie wejść.

Ref: 
Oczy jesieni
Dwoje oczu jesień ma.
Ja mam też dwoje
I ty także masz.

Kolczasty jeż
A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu zbudź.
Lecz nie podam rękę ci,
Bo mnie będziesz kłuć.

Ref:
Chociaż na grzbiecie
Jeżyk kolce ma,
To każde z dzieci
Lubi go jak ja.

Mój jeżyku, odwiedź nas,
Do przedszkola śpiesz.
Był już kotek gościem raz,
Może być i jeż.

Ref:
Chociaż na grzbiecie...

Kasztany z kosza
Idzie jesień Kosz kasztanów pełen ma.
W koszu dary tu niesie,
wszystkim nam kasztany da.

Te kasztany okrąglutkie
ułożymy na dywanie.
Oj, ciekawe jaki obraz
z tych kasztanów nam powstanie.


Krasnoludki-Ekoludki
Pewnie mi nie uwierzycie,
lecz ja dobrze znam się na tym,
Są na świecie krasnoludki.
Wiem to od mojego taty!

Ref:
My jesteśmy małe krasnoludki,
co się nazywają Ekoludki,
Uśmiechnięty będzie świat,
gdy zrobimy właśnie tak!

Co dzień o zwierzątka dbają,
o te duże i te małe,
a roślinki podlewają
Kto to taki te krasnale?

Ref:
My jesteśmy małe krasnoludki...

Wodę w kranie zakręcimy,
gdy się niepotrzebnie leje.
A gdy śmieci wyrzucimy,
to się Ziemia do nas śmieje!

Ref:
My jesteśmy małe krasnoludki...

Żeby nam się dobrze żyło,
to zabawkę z pudła zrobię.
Zróbmy, by zielono było,
mamie, tacie mnie i tobie!

Ref:
My jesteśmy małe krasnoludki...


   


   PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ


                         WRZESIEŃ

Tematy Kompleksowe:
1. W przedszkolu
2. Nasze przedszkole
3. Jestem bezpieczny
4. Pomocna dłoń

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Zapoznanie dzieci z N. oraz poznanie rozkładu sali, pomieszczeń przedszkolnych,
wyposażenia łazienki.
Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
Poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
Posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
Uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
Rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;Kształcenie słuchu muzycznego;
Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
Zachęcanie do wspólnej zabawy i swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
Kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
Zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
Kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
Poznanie właściwości piasku;
Zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
Rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
Poznanie pracy policjanta, lekarza, strażaka utrwalanie numeru alarmowego;
Kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
Wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1,2.


Wiersze:
                                         
Trzylatku I. Salach                                                                                     

Mój mały trzylatku                                                                               
usiądź z nami w kole                                   

pani ci pokaże

twoje przedszkole. 

W szatni schowaj butki

a zabawki w sali.

W umywalni powieś ręcznik,                                              

zuch jesteś-choć mały! Piosenki:                                                         

Idą buty do przedszkola                                                                    

Już od rana tupu tup

Po chodniku tupią buty! 

Każdy but śpieszy się,

Do przedszkola zdążyć chce!

                                Ref.:Do przedszkola-la-la-la, 

                                        Biegnie Grześ i Ola-la! 
                                       
                                        Jeden but i drugi but… 
                                           
                                        Hop la la la tupu tup! 
                                           
                                        Tupią buty tupu tup,

                                        Jak piłeczki sobie skaczą, 

                                        Każdy but dobrze wie, 
   
                                        Sznurowadła wiąże się!

                                                               A w przedszkolu buty śpią
  
                                                              W kolorowych ciepłych workach,
                  
                                                               Każdy but i we śnie

                                                               Do przedszkola śpieszy się!

                                                                                         Ref.: Do przedszkola-la-la-la…