OFERTA PRZEDSZKOLA

               

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatnie:

     -zajęcia  rytmiczno- umuzykalniające:     -Aleksandra Kacprzyk;

     -zabawy z językiem angielskim:                 - Joanna Wodzińska - Hurst;

     -zabawy z językiem niemieckim
      (dzieci 5-letnie) :                                                 - Joanna Wodzińska-Hurst;

     -religia:                                                               
- Bogumiła Grzelczyk.

Dzieci z problemami korzystają z bezpłatnych zajęć

  dodatkowych prowadzonych przez 
specjalistów:

     -zajęcia  logopedyczne -                                Natalia Kaźmierska;

     -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
      z elementami logopedii                                - Beata Wilczyńska;
                                                 

     -zajęcia w zakresie terapii integracji
      sensorycznej:                                                  -
Agnieszka Dębska;
                                                                                   - Anna Dyśko; 
                                                                                   - Krystyna Prokopczyk;
                                                                                   - Sylwia Skrętowska; 

                                                                                                           

   -zajęcia rewalidacyjne:                             -Agnieszka Lusa;
                                                                                   -Katarzyna Piekarska;
                                                                                   - Martyna Sawicka;
                                                                                   - Sylwia Skrętowska;
       
                                                                                   -
 Martyna Wincek - Herman;

    -zajęcia rozwijające kompetencje
     emocjonalno-społeczne:                            -Anna Goryczka;