RADA RODZICÓW

                
                                        RADA RODZICÓW

              PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
   
                     "TĘCZOWA JEDYNECZKA"


                        w roku szkolnym 2020/2021

 
Anita Nowakowska
                                             - przewodnicząca;

Paulina Studzińska
                                             - z-ca przewodniczącej;

Żaneta Wąsiewicz
                                            - z-ca przewodniczącej;

Joanna Panfil
                                            - skarbnik;

Emilia Piątkowska
                                            - sekretarz;

Izabela Bors
                                            - przewodnicząca komisji rewizyjnej;

Monika Broniarz-Brodowska
                                            - członek komisji rewizyjnej;

Renata Dróżdż
                                           - członek komisji rewizyjnej;