ROZKŁAD DNIA

                                             

Ramowy rozkład dnia


Grupy młodsze

(Krasnale, Biedronki )

06:30-07:00    
                   Schodzenie się dzieci.

07:00-08:30     
                   Przedstawienie propozycji wydarzeń dnia;
                    Zajęcia grupowe inspirowane przez nauczyciela i swobodne zabawy 
                    w kącikach zainteresowań;

                    Prowadzenie obserwacji;
                    Zestaw porannych zabaw ruchowych.
 

08:30-09:00
                   Przygotowanie do śniadania;     
                   Śniadanie.

                   

09:00-11:30        
                  Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu
                   rozwojowi dziecka:
                      -zajęcia dydaktyczne w formie zbiorowej, grupowej i indywidualnej
                        uwzględniające różne formy aktywności;
                      -religia, zabawy z językiem angielskim, zajęcia rytmiczno- umuzykalniające
                         przy akompaniamencie pianina;(wg ustalonego planu)
                      -wycieczki i spacery;
                      -zabawy ruchowe na powietrzu;
                      -obserwacje przyrodnicze;
                      -czynności porządkowe i higieniczne.
 

11:30-12:00
                  Przygotowanie do obiadu;
                   Obiad.

12:00-14:00
                    Odpoczynek po obiedzie:
                     -zabawy relaksacyjne;
                     -słuchanie utworów literackich i muzycznych;
                     -leżakowanie -grupa I "Krasnale " i   II "Biedronki".

14:00 -14:30
                    Przygotowanie do podwieczorku;
                     Podwieczorek.
 

14:30 -16:30
                     Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań;
                    Zabawy na powietrzu;
                    Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi;
                    Podsumowanie dnia;
                    Rozchodzenie się dzieci do domów.
 

16:30-17:00
                   Dzieci przechodzą do grupy ,,Wiewiórki".
 

 

Grupy starsze

( Rybki, Wiewiórki, Pszczółki, Motyle, Żabki, Słoneczka) 

06:30 – 07:00    
                    Schodzenie się dzieci w grupach ,,Pszczółki" i „Motyle”. 

07:00 – 07:30
                     Rozmowy z dziećmi;
                     Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela;
                     Przygotowanie pomocy do zajęć wspólnie z dziećmi.

07:30 – 08:30
                   Zabawy dowolne dzieci według upodobań;
                   Ćwiczenia poranne. 

08:30 – 09:30
                    Przygotowanie do śniadania;
                    Śniadanie.
        

09:30 -11:30   
                  Zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez 
nauczyciela;
                  Zabawy dowolne dzieci w kącikach;                         
                  Rytmika, religia, język angielski ,zajęcia piłkarskie (wg ustalonego planu); 
                  Czynności samoobsługowe w szatni;
                  Pobyt w ogrodzie, wycieczki spacery, zajęcia wspomagające. 

11:30 -12:00 
                 Przygotowanie obiadu;
                 Obiad. 

12:00 – 12:15
                    Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej;
                    Czytanie bajek przez nauczyciela. 

12:15 – 14:00
                    Zabawy w kącikach zainteresowań; 
                    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

14:00 – 14:30             
                    Przygotowanie do podwieczorku;
                    Podwieczorek. 

14:30 – 16:30 
                    Swobodna zabawa dzieci w kącikach lub ogrodzie;
                    Zabawy ruchowe, dydaktyczne, słuchanie muzyki;
                    Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.            

17:00 - 17:30 
                   Pobyt dzieci w grupie „Żabki”.