Aktualności

      
         

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO–WYCHOWAWCZEJ

                             MARZECTematy kompleksowe:
1.Spotkanie z bajką
2.Czekamy na wiosnę
3.Wiosna na parapecie
4.Wiosenne sprzątanie
5.Czekamy na święta

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do słuchania utworów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące ich treści.
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Kształtowanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

 Zabawy z językiem angielskim
" Ten green bottles".
"Ten in bed"  - utrwalenie liczebników 1- 10.
" Clap your hands " -  piosenka z pokazywaniem.
" Spring is coming" - wiosenna rymowanka.
" The farmer plants the seed" - wierszyk.

                                                            

    Powitanie wiosny
Nikt nie lubi długiej zimy,
więc za wiosną już tęsknimy.
Wiosnę lubią wszystkie dzieci,
bo słoneczko dłużej świeci.

    I bociany będą wracać,
       żeby w stawie żaby łapać.
       Pachną kwiaty, kwitną drzewa,
       słowik pięknie nam zaśpiewa…

       Wiosno, wiosno zapraszamy,
       przybądź prędko, bo czekamy.

         


                                       LUTY

 Tematy kompleksowe:
     1. Zabawy karnawałowe
     2.Wszędzie biało
     3. W dawnych czasach
     4. Kiedy patrzę w niebo

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 11, 12.
    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 11, 12.

Zabawy z językiem angielskim:
Spotkanie z bajką "Little Red Riding Hood"- Czerwony kapturek.
"The Princess and the Dragon"- Księżniczka i smok.
"Ten little Dinosaurs"- 10 małych dinozaurów- utrwalanie liczebników.
"5 little men in a flying saucer". 
"Zoom, zoom ,zoom'- wyprawa na Księżyc.
"Penguin dance"- Taniec pingwinów .

        STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:
1.Zima może być wesoła
2 Babcia i dziadek
3.Tydzień za tygodniem

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 9, 10.
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr : 9, 10.

Zabawy z językiem angielskim:
" 1, 2, 3...once I caught a fish alive"- przypomnienie  liczebników 1-10.
"10 in bed"- song- utrwalanie poznanych liczebników. 
Colour train - przypomnienie poznanych kolorów.
Colours -Zabawy z kostką.
Grandparents - rymowanka.
"Little snowflake"- song- śnieżynka.
"There are 7 days"- dni tygodnia.

Piosenka:                                       

     Pory roku sł. i muz. Joanna Bernat
            Każdy rok się zimą zaczyna,
            Sypie śnieg i mróz mocno trzyma.
            A ja jeżdżę sobie na sankach
            i z tatusiem lepię bałwanka.

              ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają
                    i tak według kalendarza wszystko się powtarza.

            A po zimie przychodzi wiosna,
            taka roześmiana, radosna.
            Chodzę wtedy z mamą po łąkach
            i w ogródku sieję nasionka.

            ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają

            Potem znów się lato zaczyna,
            więc się cieszy cała rodzina.
            Do walizek się pakujemy,
            na wakacje razem jedziemy.
          
             ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają

            A po lecie przychodzi jesień,
            złoci liście w sadzie i w lesie.
            Do spiżarni zapasy chowa,
            by do zimy świat przygotować.

            ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają
 
                   

Wiersz:

Moja babcia Bożena Forma
Jestem sobie wnuczka mała,
Moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek,
których słucha się wspaniale.
Gry, zabawy, wyliczanki,
różne wiersze, zgadywanki.
Umie klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię, to nie żarty.

                                                            

Dziadek Magdalena Pawińska
Dziadek, to jest super facet,
który zawsze wszystko wie.
Dziadku, powiedz nam jak bywa
w najpiękniejszym twoim śnie.
We śnie zawsze o was myślę,
we śnie zawsze o was marzę,
lubię, kiedy mi się przyśni wnuczek
z radością na twarzy.
          

          

GRUDZIEŃ 

Tematy kompleksowe 
    1.Pomagamy zwierzętom
    2.Choinkowe ozdoby
    3.Spotkanie przy wigilijnym stole

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr:7,8.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr:7,8.

Zabawy z językiem angielskim
 Jesienna pogoda - It`s raining it`s pouring";
Wejdź pod mój parasol- "Come under my umbrella";
 Poznajemy czasowniki ruchu-"I can run";
 Zróbmy kółeczko -"Make a circle" ; 


 
                                                      

Wiersz

                                      „Choinka” M. Majchrzak

                               Jak najjaśniej świeć choinko (zatoczyć ruch ręką)
                               Małym córkom, (pokazać dziewczynki)
                               Małym synkom (pokazać chłopców)
                               Dużym tatom (wspięcie na palce)
                               Mamom bliskim (skrzyżować ręce na piersiach)
                               Świeć choinko, świeć nam wszystkim (rozłożenie rąk)

                                       

Piosenka

 „Zimowa poleczka” z tańcem.

(Ustawienie w parach po kole)
Zimową poleczkę, na śniegu lub lodzie, (podskoki w parach )
Kochają bałwanki tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą, o tak, właśnie tak. (ręce w górę w kształcie v)

Ref: Ha-ha, ha-ha ( ręce na biodra, przykucnięcie)
        Hi-hi, hi-hi (głowa raz w prawo raz w lewo)
        Śniegowe bałwanki (obrót)
         to my właśnie my /bis (pokazywanie na siebie)

Gdy w rękach miotełki (machanie w górze prawą ręką)
Na głowach garnuszki (położenie dwóch rąk na głowie)
Z węgielków lśnią oczka (pocieranie oczu piąstkami)
I małe mkną nóżki (trucht w miejscu)
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr (obroty w parach)
Bałwanki się cieszą o tak, właśnie tak (ręce w górę w kształcie v)

ref :Ha-ha, ha-ha ...
     
                   


                                                          LISTOPAD

Tematy kompleksowe 
    1.Moja rodzina.
    2.Jesienna szaruga.
    3.Mali artyści.
    4.Już blisko zima – ubieramy się ciepło.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształcenie poczucia więzi emocjonalnej oraz rozbudzanie szacunku wobec członków najbliższej rodziny.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
Nauka piosenek i pląsów.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza.
Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
Nauka, utrwalenie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
Rozbudzanie przynależności narodowej, szacunku do ojczyzny.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w sali i na dworze.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych i przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr: 5, 6.
    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

Zabawy z językiem angielskim
Jesienna pogoda - It`s raining it`s pouring";
Wejdź pod mój parasol- "Come under my umbrella";
Poznajemy czasowniki ruchu-"I can run";
Zróbmy kółeczko -"Make a circle" ; 

          
      

 PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe
    1.Warzywa
    2.Jesienią w parku
    3.Jesienią w lesie
    4.Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne
Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
Przestrzeganie  zasad higieny dotyczących Covid 19.
Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: lascebula.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

                                             

Wiersz
"W spiżarni"
W spiżarni na półkach zapasów bez liku,
są dżemy, kompoty, złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach i grzyby suszone,
są główki kapusty, ogórki kiszone.
A gdy przyjdzie zima,
będzie mróz na dworze,
zapachnie mi lato,
gdy słoik otworzę.
 
           


                                     WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe
1.W przedszkolu
2.Na ulicy
3.Ja i środowisko
4.Owoce

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami,
przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Układanie krótkich zdań na podany temat.
Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
     Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.

Zabawy z językiem angielskim
 Powtórzenie piosenek z ubiegłego roku.
 Czerwone światło, zielone światło.
                       
                                           
                                       
Wiersz

                                             Światełko I. Salach
                                                        Przez ulicę idą dzieci,
                                                        gdy zielone światło świeci.
                                                        Kiedy żółte się zapali
                                                        uważają nawet mali.

                                                        Gdy zobaczysz zaś czerwone
                                                        czekaj grzecznie na...(zielone).

                                         

Piosenka z pokazywaniem

                                                       Nie chcę Cię...

Nie chcę Cię, nie chcę Cię,
    nie chcę Cię znać.
    Chodź do mnie, chodź do mnie,
    rączkę mi daj.

    Prawą mi daj, lewą mi daj,
    i już się na mnie nie gniewaj.
    Prawą mi daj, lewą mi daj,
    i już się na mnie nie gniewaj.

    Nie chcę cię, nie chcę cię, 
    nie chcę cię znać.
    Chodź do mnie, chodź do mnie
    rączkę mi daj.

    Prawą mi dasz, lewą mi dasz.
    Będziemy razem tańcować.
    Prawą mi dasz, lewą mi dasz.
    Będziemy razem tańcować.