Aktualności

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

MARZEC

 

Tematy kompleksowe:

1.    Oznaki wiosny
2.    Wszystko rośnie
3.    Pracowita wiosna
4.    Na wsi
5.    Święta Wielkanocne

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

Marcowe żaby sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak

 Już wiosna na polach sadzi krokusy.
Zając siedzi pod sosną,marzną mu uszy.

Ref: A żaby rechu rech,
żaby się cieszą,że ten marzec,
rechu rech,wszystko pomieszał
Raz słońce, a raz deszcz,
idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu,
rechu rech, żabi śmiech.

A deszczem umyte drzewa są czyste
Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

Ref: A żaby...

Na łące bociany głośno klekocą.
Rankiem słońce przygrzewa,mróz mrozi nocą.

Ref: A żaby...

Prośba do słoneczka
Bożena Forma

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.
Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy,
ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.
Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce,
słoneczko, wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.
Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach,
dla ciebie, miłe słoneczko,
każdy ptaszek zaśpiewa.
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

LUTY


 

Tematy kompleksowe:

1. Nasze ulubione baśnie
2. Karnawał
3. W dawnych czasach i baśniach
4. Kiedy patrzę w niebo

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Przedszkolna samba . Stanisław Karaszewski muz. Tomasz Strąk- piosenka

Brazylijska dżungla,tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka,a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama,
z kuguarem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.
Brazylijska dżungla,tropikalny las,
brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
 
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama
z kuguarem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

 Lot kosmiczny . Urszula Piotrowska muz. Magdalena Melnicka-Sypko

I Kosmos jest zagadką,
więc nie lada gratką będzie lecieć tam.
Wsiadam do rakiety szybszej od komety –
już przygodę mam.

Ref.: Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
marzy o nim każdy z nas.
Ponad dźwiękiem, ponad światłem
tajemniczych szukam tras.
Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
czy w kosmosie mieszka ktoś?
I na pewno się ucieszy,
że przybywa z Ziemi gość.

II Pędzi hen, rakieta,
bo w kosmosie czeka
mnóstwo ważnych spraw.
Planet się postaram odkryć co niemiara
i tysiące gwiazd

Układ Słoneczny Marcin Przewoźniak

Oto nasza gwiazda: Słońce –Jasne, wielkie i gorące.
Wokół niego, zgodnie z planem,
Krąży sobie osiem planet.
Po orbitach jak po szynach
Suną razem – jak rodzina.
Pierwszy kręci się Merkury:
Mały, suchy i ponury.
Siarka spada z chmur na Wenus.
Jest czterysta stopni w cieniu!
Po orbicie numer trzy Krąży Ziemia – czyli My!
Mars, czerwony niesłychanie.
Może siedzą tam Marsjanie?
Jowisz składa się z wodoru.
Mnóstwo pięknych ma kolorów.
Saturn włożył coś na głowę?
To pierścienie są lodowe!
Uran zamarzł. Minus dwieście!
Nie ma was tam, więc się cieszcie!
Mroźny Neptun w burzach tonie.
Wszędzie cyklon na cyklonie!
A co dalej? Mróz i mroki.
Kosmos wielki i szeroki.
Wokół gwiazd jak wokół Słońca
Milion planet gna bez końca.
Może tam kosmici gdzieś
Też czytają taki wiersz?PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

STYCZEŃ

 

1.     Skok w Nowy Rok
2.     Wszędzie biało
3.     Babcia i dziadek
4.     Zimowe zabawy

Cele ogólne:

Poznanie zwyczajów związanych z nocą sylwestrową i składaniem życzeń,
Utrwalenie nazwy i kolejność miesięcy oraz dni tygodnia,
Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku,
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy,
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – zimy,
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy,
Rozwijanie umiejętności dodawania z użyciem kostki, przeliczania oraz porządkowania zbiorów,
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności,
Kształtowanie uważnego słuchania utworów literackich,
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon, nuta,
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b, n w wyrazach,
Nauka piosenek i pląsów,
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych,
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach – Dzień Babci i Dziadka


Nowy Rok Helena Bechlerowa

Idzie Nowy Rok
lasem, miastem, polem.
Za nim idzie czworo dzieci,
każde z innym parasolem.
Jeden parasol – niby łąka:
kwiaty na nim i biedronka.
A na drugim kłosy żyta,
mak jak płomyk w nich zakwita.
Na tym trzecim nie ma kłosów
ani kwiatów i biedronek,
tylko liście kolorowe –
złote, rude i czerwone.
Czwarty – pięknie haftowany,
srebrne gwiazdki błyszczą na nim.
Idzie Nowy Rok lasem, miastem, polem...
Teraz nazwij wszystkie dzieci,
które niosą parasole!

Pory roku sł. Stanisław Karaszewski muz. Tomasz Strąk

I Cztery pory ma rok cały,
każda inna oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.
Ref: Wiosna, lato, jesień, zima,
cztery pory rok nasz ma.
Każda różne zna zabawy,
każda w co innego gra.
II Wiosna lubi rower, piłkę,
lato, łódki i kajaki.
Jesień rolki, hulajnogi,
zima narty, łyżwy, sanki.
Ref: Wiosna...
III Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwana zmienia.
Ref: Wiosna...
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

GRUDZIEŃ

 

Tematy kompleksowe:

1.    Świąteczne pocztówki
2.    Zwierzęta zimą
3.    Spotkanie przy wigilijnym stole
4.    Świąteczne zwyczaje
5.    Skok w Nowy Rok

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.


"Jeż" sł. i muz. Joanna Bernat

W lesie mieszka mały jeż.
Bardzo dziwny z niego zwierz,
bo gdy ktoś go zdenerwuje,
to kolcami wtedy kłuje!
Nie dotykaj jeża, nie,bo pokłuje Cię!
Zimą jeżyk słodko śpi.
Coś miłego mu się śni.
Wicher wieje, mróz na dworze,
a on sobie siedzi w norze.
Czeka na cieplejsze dni.
Na wiosenne dni.

 

,,Kupujemy choinkę”
  Danuta Gellnerowa

Pojedziemy dziś sankami
na plac choinkowy,
gdzie choinki do choinek
tulą swoje głowy.
Gdzie choinki się trzymają
za zielone ręce,
i znajdziemy tą jedyną
w iglastej sukience.
 
Damy świeczki , niech je trzyma,
w palcach swych zielonych,
niech ogniami złocistymi
błyśnie z każdej strony.
Ustrojona, rozświecona
królować nam będzie
przy opłatku, przy muzyce, przy cichej kolędzie.

 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

1.     Na starej fotografii
2.     Jesienna muzyka
3.     Mali artyści
4.     Ciepło i miło

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

„Żyrafa u fotografa” Ludwik Jerzy Kern
Przyszła pewna żyrafa
w niedzielę do fotografa.
–Czy to pan robi zdjęcia?
–Ja.–
A ładne są te zdjęcia?
–Ba!
–I tak sam pan je robi?
–Sam.
–A ma pan aby kliszę?
–Mam.–
A nie pęknie ta klisza?
–Nie ma mowy.
–A objął mnie pan całą?
–Nie, do połowy.
–A co będzie z drugą połową?
–Zdejmę osobno.
–Czy za tę samą cenę?
–Nie, za dopłatą drobną.
–A na jednym zdjęciu się nie da?
-Wykluczone.
–To niech pan robi.
–Pstryk!
 Pstryk!
Zrobione.
–A teraz?
–Teraz zlepię te zdjęcia najlepiej jak potrafię
i wręczę pani za chwilę wspaniałą fotografię.
 
Jesienny deszcz
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Wojciech Kaleta
Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł
Ref. Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz,
 Jesienny pada, pada, pada, pada deszcz.
Deszcz płynie po kominie,
 wesoło bębni w dach.
 W blaszanej dzwoni rynnie
 I wsiąka w mokry piach.
Ref.: Hej, pada….
Kalosze wnet nałożę,
 Parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.
Ref.: Hej, pada…..
 
Śmieszny portret
sł Stanisław Karaszewski
muz. Ewa Witkowska
 
Oto karton całkiem biały
zaraz będzie w farbie cały.
Wezmę pędzel, nie żartuję,
śmieszny portret namaluję.
Ref.:
Ha, ha, ha,
ha, ha, ha,
to naprawdę jestem ja!
Ha,ha, ha,
kto maluje tak jak ja?
 
Oczy wielkie, zezowate
i policzki piegowate.
Uszy wielkie jak u słonia,
zęby takie jak u konia!
Ref.:
Ha, ha, ha,
ha, ha, ha,
to naprawdę jestem ja!
Ha,ha, ha,
chyba to nie jestem ja?
 
Ręce suche jak badyle,
palce prawie na dwie mile.
Głowa krągła niby bania,
co wyrasta wprost z ubrania.
Ref: Ha, ha ha.....
 
 
Jan Brzechwa
Tańcowała igła z nitką

Tańcowała igła z nitką,
Igła - pięknie, nitka - brzydko.
Igła cała jak z igiełki,
Nitce plączą się supełki.

Igła naprzód - nitka za nią:
"Ach, jak cudnie tańczyć z panią!"
Igła biegnie drobnym ściegiem,
A za igłą - nitka biegiem.

Igła górą, nitka bokiem,
Igła zerka jednym okiem,
Sunie zwinna, zręczna, śmigła.
Nitka szepce: "Co za igła!"

Tak ze sobą tańcowały,
Aż uszyły fartuch cały!

                                          

                        PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
                                                          PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
2. JESIENIĄ W PARKU
3. JESIENIĄ W LESIE
4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom


                                           Piosenka "Fikający zuch" A. Galica

                                         Gimnastykuj się codziennie,
zobacz jakie to przyjemne. 
Ref. W zdrowym ciele
zdrowy zuch,
pokaż jaki z ciebie zuch !
Raz przysiady, raz podskoki,
ręce w górę lub na boki
Ref. W zdrowym ciele…
Mocne nogi plecy proste, 
 raz fikołek, a raz mostek.
 Ref. W zdrowym ciele…
 
„JESIEŃ” Olga Pruszkowska - wiersz

Idzie, idzie Pani Jesień,
Różne dary w koszu niesie.
Ma tam liście, piękne, nowe,
bardzo barwne kolorowe.

I kasztany i żołędzie,
rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę
na korale dla dziewczynek!
Wszystko piękne jest i nowe,
I czerwone i brązowe,
No i żółte, oczywiście,
I jest wszędzie uroczyście!
 

                    

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

WRZESIEŃ

 

Tematy kompleksowe

1. W przedszkolu
2. Moja miejscowość
3. Ja, ty środowisko
4. Dary jesieni na talerzu

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Pak – przyjaciel przedszkolaków
 
Sł. Ewa Stadtmüller, muz. Liliana Widlarz
 
 
 
Kto świata ciągle jest ciekawy?
 Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?
 Kto świetny humor zawsze ma ?
 Kto się na żartach zna?
 
 
 Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,
 Pak- to kompan znakomity,
 Pak- najmilszy z wszystkich Paków,
 Pak- przyjaciel przedszkolaków!
 
 Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
 z Pakiem wyprawa każda się uda,
 wytopić można nawet lwa,
 kiedy się Paka ma!
 
Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty, (…)
 
 
 Okienka i okna
 Ewa Bełczewska
 
 „Każdy Tomek ma swój domek”.
 Każdy domek okna swoje.
 - Moje okna są malutkie,
 kwadratowe i czyściutkie.
 Na osiedlach domów wiele,
 dużo ludzi – jest weselej.
 Wszystkie domy okna mają
 i na siebie spoglądają.
 A w tych domach okna różne,
 kwadratowe i podłużne.
 Okna duże, okna małe,
 ale wszystkie doskonałe.
 Tu są koła, tam trójkąty,
 dalej jeszcze prostokąty.
 Dobrze popatrz, znajdź owalne,
 w małych domach to normalne.
 W wielkich miastach, w centrum samym,
 domy do chmur dosięgają.
 Czarny obok błękitnego
 to drapacze chmur, kolego.
 A w nich okna jak lusterka,
 księżyc nocą na nie zerka. 
 
Na zdrowie
 Barbara Lewandowska
 
 Doktor Rybka niech nam powie,
 Jak należy dbać o zdrowie!
 Kto chce prosty być jak trzcina,
 Gimnastyką dzień zaczyna!
 Całe ciało myje co dzień
 Pod prysznicem, w czystej wodzie.
 Wie, że zęby białe czyste
 Lubią szczotkę i dentystę!
 Pije mleko, wie, że zdrowo
 Chrupać marchew na surowo,
 Kiedy kicha, czysta chustka,
 Dobrze mu zasłania usta.
 Chcesz, to zobacz na obrazku,
 Jak jeść jabłka bez zarazków.
 Rób tak samo, bo chcesz chyba
 Tak zdrowy być jak ryba.
  
Stragan Pani Jesieni
 Barbara Lewandowska
  
Stoi jesień przy straganie,
 ma korzenie na sprzedanie:
 pełen kosz buraków krzepkich,
 smaczne rzepki, kalarepki.
 Tu ziemniaki, marchew krucha,
 tam selery i pietrucha
 i cebuli zloty wianek-
 wszystko słońcem malowane.
 Ma rzodkiewek pęczków sto.
 Kto korzenie kupi, kto?
 Stoi jesień przy straganie,
 ma też liście na sprzedanie.
 Choć kapusty nikt nie słucha,
 wciąż szeleści, że jest krucha,
 a sałata jej zazdrości
 i aż żółknie z wielkiej złości.
 Szczaw i szpinak- raz po raz
 zachęcają: - Kupcie nas.
 Stoi jesień przy starganie,
 ma nasiona na sprzedanie.
 W kukurydzy złotych berłach
 każde ziarno lśni jak perła.
 Tu orzechów pełne kosze,
 tam fasola, bób i groszek.
 Słoneczniki jak talerze,
 aż je łuskać chętka bierze.
 A w makówkach smaczny mak.
 Znacie, dzieci, maku smak?
 Stoi Jesień przy straganie,
 ma owoce na sprzedanie.
 Dynię wielką niczym balon-
 taką dynię wszyscy chwalą.
 Ma ogórki, pomidory
 i borówek koszyk spory.
 Skrzynię śliwek, skrzynię gruszek,
 worek jabłek i jabłuszek.
 Dał owoce sad i las,
 więc kupujcie, póki czas.
 Stoi Jesień przy straganie,
 ma też kwiaty na sprzedanie.
 Zimowity z górskiej łąki
 rozwijają blade pąki.
 Nieśmiertelnik kwiat rozchyla,
 coś szeleszczą wrzosy lila.
 Aster zgina się w ukłonie,
 chryzantema żółto płonie.
 I kalafior …….Któż by zgadł,
 Że kalafior- to też kwiat ?